St. Louis, MO

Monday

Mon

Forecast

Temp (°F)

Rain

Wind (MPH)

8 PM

clear

75° F

1%

6NE

9 PM

clear

71° F

2%

4NE

10 PM

clear

69° F

2%

4NE

11 PM

mostly clear

67° F

2%

3NE

12 AM

mostly clear

66° F

2%

2NE

1 AM

mostly clear

65° F

2%

2NNE

2 AM

mostly clear

65° F

3%

1NNE