11-Year-old Minnesota boy makes $50,000 hockey shot - KMOV.com

11-Year-old Minnesota boy makes $50,000 hockey shot

Powered by Frankly