Maroon 5 kicks off tour in St. Louis, writes for new album